Covid-19 | Mbi 300 milionë euro kanë arritur borxhet e kompanive, komunave dhe spitaleve në RMV

  Si në nivel tremujor ashtu edhe nivel vjetor – ka rritje të borxheve të institucioneve shtetërore, komunave, ndërmarrjeve publike, ministrive, objekteve shëndetësore, shkollave – në fund të tremujorit të parë të këtij viti arriti pothuajse 312.000.000 euro. Të dhënat e reja tregojnë se disa prej komunave e kanë rritur borxhin dhe analiza tregon se borxhet ndaj sektorit privat, brenda sektorit publik dhe jashtë janë në rritje, njofton Portalb.

  Kush ka detyrime, sa dhe kujt….

  Dy ndërmarrje shtetërore, dy ndërmarrje publike dhe një komunë janë në pesë pozicionet kryesore në “listën e re të borxhlinjve” të Ministrisë së financave sipas shumës së detyrimeve të prapambetura dhe të papaguara. Në vendin e parë është SHA HM Transporti, kompani në pronësi të shtetit që në fund të tremujorit të parë ka pas 64 milionë euro borxh.

  Lista e re e borxheve përfshin 1.193 institucione shtetërore, ndërmarrje publike të themeluara në nivel lokal dhe qendror, institucione të kujdesit shëndetësor, komuna, institucione kulturore, kompani dhe shoqëri aksionare në pronësi të shtetit – dhe shumë prej tyre kanë shënuar rritje të borxheve. Portalb.mk bëri një krahasim të borxheve në fund të tremujorit të parë të këtij viti në lidhje me situatën në fund të dhjetorit dhe mbi bazë vjetore – në të dy rastet borxhi total është rritur. Kështu, krahasuar me dhjetorin, detyrimet totale të maturuara dhe të nuk janë paguara u rritën me 22,2 milionë euro, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar me 36,4 milionë euro.

  Borxhet në rritje në tremujorin e parë të këtij viti janë regjistruar në sektorin publik, ndaj sektorit privat, ndaj jashtë vendit. Konkretisht, shumica e borxhit ose pothuajse 151.000.000 euro janë ndaj sektorit publik dhe 135.000.000 euro janë detyrime ndaj sektorit privat, shoqatave të qytetarëve dhe organizatave të tjera jofitimprurëse. Nëse borxhet analizohen sipas llojit të institucioneve ose subjekteve, shumica e tyre i përkasin ndërmarrjeve publike dhe kompanive në pronësi të shtetit në vlerë prej 123 milionë euro, komunat kanë borxh 62,2 milionë euro dhe në vendin e tretë është shëndetësia, gjegjësisht Institucione shëndetësore publike me detyrime të prapambetura dhe të papaguara në vlerë prej 53 milionë euro.

  Borxhi është rritur në të gjithë ata krahasuar me dhjetorin 2020. Në dhjetë entitetet e para shtetërore me detyrimet më të mëdha të papaguara në fund të tremujorit të parë të vitit janë komunat Ohër dhe Karposh, SHA Elem – Shkup, NP RTM dhe NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup. Më shumë se dy milionë euro detyrohen institucione të ndryshme shëndetësore si Klinika universitare për pediatri, Spitali i përgjithshëm-Ohër, Klinika universitare për hematologji, Spitali i përgjithshëm-Kumanovë, Klinikat e Shkupit për onkologji dhe gjinekologji, Instituti për sëmundje pulmonare të fëmijëve -Kozle, Instituti i transfuzionit dhe të tjerë . Në listën e borxhlinjve gjenden pothuajse të gjitha komunat, përfshirë Qytetin e Shkupit.

  Lajmi Paraprak

  Nga 1 qershori, pa maska në ambiente të hapura ?

  Lajmi i rradhës

  Përse historiografia zyrtare shqiptare nuk e ka dashur këtë burrë?

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë