21 masa urgjente reformash që kemi nevojë ne qytetarët!

  Artan Fuga

  1. Sigurim i lëvizjes së lirë, pa afate si leje burgu, në vendet e Bashkimit Europian, çka i jep fund emigrimit të shqiptarëve.

  2. Kthim dhe kompensim i menjëhershëm i pronës dhe legalizim i të gjitha ndërtimeve jetike.

  3. Hapje e tregut në bursë dhe çdo privatizim të mirash publike, të krijojë mundësinë që 50 për qind e aseteve të blihen me aksione të vogla nga qytetarët.

  4. Të gjithë të zgjedhurit të votohen nominalisht nga votuesit si për deputetë, ashtu edhe këshilltarë bashkie.

  5. Vendosje e jurisë qytetare dhe pjesëmarrje e qytetarëve në trupat gjykuese.

  6. Veting i të gjitha pasurive të politikanëve dhe nëpunësve.

  7. Privatizim i të gjitha shërbimeve të rrjetit të shpërndarjes së ujit dhe elektricitetit, duke krijuar konkurrencën për këtë treg.

  8. Shkëputjen e mediave nga çdo financim tjetër, veç reklamës në televizion, dhe ndarje e prodhimit nga transmetimi i programeve televizive etj.

  9. Asnjë Kryeministër më shumë se një mandat katërvjeçar.

  10. Shkëputje e administratës publike krejtësisht nga kryetarët e bashkive dhe ministrat.

  11. President i zgjedhur direkt nga populli dhe me kompetenca për të shpërndarë Kuvendit sa herë ka kriza ose brenda disa kushtesh.

  12. Heqja e imunitetit të të zgjedhurve dhe vendosja e afateve për gjykim dhe matja e performancës së gjykatësve me kritere të qarta.

  13. Vendosja e kuotave për kulturën shqiptare në televizione.

  14. Asnjë familjar i një deputeti ose nëpunësi të lartë në administratën publike nëse nuk ka qenë më parë aty.

  15. Regjistrimi i kujtdo me të drejtë vote në një ose disa njësi administrative nëse paguan taksa aty. Zgjedhje e lirë rast pas rasti se ku dëshiron ta realizojë të drejtën e votës.

  16. Hapje dhe rinumërim i kutive të votimit kudo që një kandidat e kërkon.

  17. Futje në treg e të gjitha pasurive kombëtare me aksione dhe dhënie me qira afatgjatë.

  18. Vendosja e sigurimit sovran nga shteti i bankës të emigracionit. Çdo vendosje parash nga emigrantët e siguruar me ligj kushtetues.

  19. Depolitizim dhe hapje aksionesh për të gjitha institucionet kulturore, shkencore, arsimore universitare.

  20. E drejta e qytetarëve të çdo njësie bashkiake për të rrëzuar me referendum lokal çdo vendim të konsideruar të padrejtë.

  21. Asnjë nëpunës publik i administratës qendrore nuk mund të jetë anëtar i këshillit bashkiak lokal.

  Lajmi Paraprak

  Pse u humbën zgjedhjet dhe çfarë duhet të bëjnë demokratët

  Lajmi i rradhës

  Dokumentarët për natyrën janë përplot me gënjeshtra!

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë