Femrat në Maqedoninë e Veriut kryejnë mesatarisht 72,5% të punëve të përgjithshme të papaguara lidhur me përkujdesjen

  Mesatarisht, gratë në Maqedoninë e Veriut kryejnë 72.5 për qind të punëve të përgjithshme të papaguara në lidhje me kujdesin dhe mezi një e katërta të kësaj pune bëhet nga burrat. Mesatarisht, burrat shpenzojnë më shumë kohë në punë të paguar (punësim), ndërsa gratë shpenzojnë më shumë kohë në punë të papaguara të lidhura me kujdesin. Kur bëhet fjalë për balancimin e përgjegjësive ndërmjet prindërve, legjislacioni aktual nuk lejon modele të përbashkëta të lejes prindërore, të cilat do të marrin parasysh rolin e të dy prindërve në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve, shkruan Brif, përcjell Nistori.

  Këtë e tregon studimi i fundit i Reactor – Research në aksion, “Meshkujt dhe Kujdesi (M&K): Kujdesi ndaj Maskulinitetit në Maqedoninë e Veriut”, i cili fokusohet në situatën me punën dhe kujdesi i papaguar dhe shqyrton hendekun gjinor midis punës së paguar dhe të papaguar, duke u fokusuar mbi burrat dhe kujdesin, si dhe në politikat e lejes prindërore dhe atësisë.

  Vaska Leshoska, koordinatore kërkimore në Reaktor – Hulumtim në Aksion sot prezantoi disa nga rezultatet online. Hulumtimi nformoi se në tregun e punës si punëkërkues aktivë në vitin e fundit – 77 për qind janë meshkuj dhe 54 për qind femra.

  Ajo tha se ata guxuan të merrnin me mend se çfarë do të ndodhte nëse koha e kaluar në punë të papaguar në shtëpi paguhet të paktën me një pagë minimale, ajo do të kishte një vlerë monetare prej 1,917,895,508 euro, që është 17.18 për qind e prodhimit të brendshëm vendor bruto për vitin 2019. Ajo shtoi se është e nevojshme të njihet vlera e kujdesit të papaguar dhe nevoja për të gjetur zgjidhje të përshtatshme formale për ekonominë joformale të përkujdesit.

  Svetlana Cvetkovska, udhëheqëse e Sektorit për mundësi të barabarta në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale theksoi Strategjinë për Barazi Gjinore 2021-2026 në të cilën vizioni është arritja e barazisë gjinore në shoqëri, ku vajzat, gratë, djemtë dhe burrat do të kenë te drejta te barabarta. Gjithashtu të keni qasje në burime, mundësi për mbrojtje në të gjitha sferat e jetë.

  Ajo bëri me dije se ministria e linjës është duke e përgatitur një ligj të ri për barazinë gjinore në mënyrë që, siç tha ajo, të harmonizojë legjislacionin tonë me atë europian. “Ligji është në fazën përgatitore dhe ka drejtime për përmirësimin e makinerisë për barazi gjinore”, tha Cvetkovska.

  Cvetkovska tha se janë duke punuar në miratimin e Ligjit të ri për marrëdhënie pune. – Dispozitat e këtij ligji parashikojnë edhe lejen prindërore, e cila do të promovojë barazinë gjinore. Besojmë se vendosja e pushimit të përbashkët prindëror do të thotë shumë për zhvillimin e hershëm të fëmijëve.

  Bojan Jovanovski nga HERA – Asociacioni për edukim dhe hulumtim shëndetësor vlerëson që pjesëmarrja e meshkujve në promovimin e barazisë gjinore është konsiderueshëm e pamjaftueshme.

  Sipas tij, si shtet, kemi nevojë për lëvizje kulturore që të mund çështja e angazhimit të meshkujve në barazinë gjinore të fitojë formë më të qartë në këtë diskurs publik. /Nistori/

  Lajmi Paraprak

  Fjalët e pista dhe efektet e tyre psikologjike

  Lajmi i rradhës

  Petkovski: Bëhet fjalë për zgjedhje lokale, nuk kishte nevojë për dorëheqjen kryeministrit Zaev

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë