Kallëzim penal kundër ish-kryetarit të KShZ-së dhe tre personave të tjerë

  Drejtoria e Policisë Financiare në Prokurorinë Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit në Shkup ka ngritur kallëzim penal kundër kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) në periudhën korrik 2018 deri në janar 2021, kryetar të Komisionit për prokurim publik dhe dy anëtarë të Komisionit për prokurim publik për periudhën prej vitit 2019 në Shkup, për shkak të dyshimit se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar”.

  Drejtoria njoftoi se të raportuari u kanë mundësuar operatorëve ekonomik përfitime të pasurisë në shumë prej 8.619.790 denarëve.

  I raportuari i parë, sqarojnë nga Drejtoria, gjatë vitit 2019, në cilësinë e kryetarit të KSHZ-së, ka shfrytëzuar pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar në kryerjen e prokurimit publik në mënyrë që në kundërshtim me Parimin e Konkurrencës ndërmjet operatorëve ekonomikë, trajtimi i barabartë dhe mosdiskriminimi i operatorëve ekonomikë dhe transparenca në procesin e dhënies së kontratave të prokurimit publik në kundërshtim me nenet 12, 47, 63 të Ligjit për Prokurimin Publik (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 24/19) dhe në kundërshtim me nenin 68 të Ligjit për Energjinë (Gazeta Zyrtare e RMV-së nr. 96/18), pa shpallur shpallje publike dhe pa kryer procedurë të prokurimit publik, ka prokuruar furnizimin me energji elektrike, shërbimet e mirëmbajtjes së higjienës dhe shërbimet me shkrim në komunikacionin e brendshëm dhe ka lidhur kontrata me tre operatorë ekonomikë, me të cilën mënyrë u ka siguruar përfitim të përgjithshëm prej 2.840.270 denarëve, me TVSH.

  “I raportuari i parë, në kundërshtim me nenin 99 pika 4 dhe paragrafin 4 të të njëjtit nen, gjatë muajit maj 2019 ka lidhur Aneksin nr 1drejt marrëveshjes numër 05-886/10 të 08.04.2019, në bazë të së cilës ka blerë sasi shtesë të paravanëve për votim, të dedikuar për realizimin e rrethit të dytë të votimit për zgjedhjet presidenciale 2019 dhe zgjedhjet e parakohshme për kryetarë të komunave Ohër, Novosellë dhe Dibër, në vlerë të përgjithshme prej 771.600 denarë pa TVSH, pa kryer procedurë të prokurimit publik dhe pa u konstatuar paraprakisht nëse ka nevojë reale dhe kërkesë me shkrim nga ana e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për blerjen e paravanëve të reja për votim dhe në këtë mënyrë operatorit ekonomik i është mundësuar të fitojë pronë në vlerë të përgjithshme prej 771.600 denarë”, qëndron në kumtesë.

  “Me veprimet e tilla të ndërmarra, parashtruesit, u kanë mundësuar operatorëve ekonomik përfitim në vlerë të përgjithshme prej 8.619.790 denarë, informoi Drejtoria e Policisë Financiare.

  Lajmi Paraprak

  Xhaferi: Snopçe po keqpëdror gjendjen emocionale të qytetarëve për politikë ditore

  Lajmi i rradhës

  Debat urgjent për Ballkanin Perëndimor

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë