Të dhurosh ushqim ose të gjobitesh sipas ligjit

  Donimi i tepricave ushqimore do të vendoset brenda kornizave ligjoret. Suficiti ushqimor i kompanive në Maqedoni ka si destinacion të fundit hedhjen nëpër deponi, llogaritet të jetë rreth 12 mijë tonë ushqime në vit, shifër kjo që e rendit vendin në dhjetëshen e parë të vendeve në botë për hedhjen e ushqimit. Por sipas projektligjit të publikuar në platformën ENER do të sigurohen procedura të thjeshtëzuara dhe rishpërndarje e shpejtë e produkteve ushqimore nga dhuruesi tek konsumatori.

  Një mënyrë transparente e rishpërndarjes së ushqimit do të krijohet përmes një platforme elektronike, si një bazë të dhënash qendrore e sasive të ushqimeve të dhuruara, operatorëve të regjistruar ushqimor që nuk ekzistonin më parë dhe donatorëve të ushqimit të tepërt që do të inkurajohen t’i dhurojnë atij që ka nevojë, sqarohet në pjesën që arsyeton hartimin e ligjit.

  Ligji përcakton se nuk mund të pranohet për dhurim ushqimi që shërbehet nga aktivitetet e hotelierisë, as kur dhuruesi i ushqimit e bën atë jashtë dispozitave të ligjit, por nuk mund të dhurohet as ushqimi që përdoret nga amvisëritë. Por çfarë nënkupton ligji me “tepricat ushqimore”?

  Bëhet fjalë për ato kategori ushqimi që janë prodhuar dhe hedhur në treg në përputhje me Ligjin për Sigurinë Ushqimore. Por që nuk janë shitur, apo janë të padeklaruara për mungesë kërkese, të tërhequra nga shitja sepse nuk plotësojnë standardet e shitjes së kompanisë, ushqime që po i afrohen afatit të skadencës, stoqe, si dhe ushqime që për shkak të mangësive teknike ( mangësitë në shënime, ambalazhim, peshë, gabime në prodhim, dëmtime nga kushtet meteorologjike dhe defekte të tjera fizike) nuk mund të hidhen në treg, por që i plotësojnë kushtet sipas rregulloreve në fushën e sigurisë ushqimore. Në të njëjtën kategori përfshihen edhe produktet bujqësore me origjinë bimore, ushqimet e papërdorura të përgatitura në tregje dhe ambiente ushqimi për ushqim, produktet përfundimtare të furrës dhe derivatet e brumit të miellit të prodhuara në furra buke që nuk kërkojnë trajtim termik dhe që nuk shiten apo menaxhohen brenda 24 orëve. prodhimi si dhe ushqimet e konfiskuara të sigurta për përdorim.

  “Objektivat kryesore të ligjit janë organizimi i një fluksi efektiv të tepricave të ushqimit të sigurt përmes sistemit të dhurimit për përfituesit e përcaktuar me ligj. Më pas një kontribut për të drejtën e njeriut për akses në ushqim, duke mundësuar zhvillimin harmonik të procesit sipas parimeve të solidaritetit, humanizmit dhe parimeve të higjienës dhe sigurisë ushqimore dhe duke kufizuar efektet negative në mjedis duke reduktuar mbetjet ushqimore”, sqarohet në projektligj.

  Mosrespektimi i mënyrave të donimit parashikon dhe gjoba që shkojnë nga 300 deri në 1000 euro. Përfitues të këtyre produkteve janë kategoritë e qytetarëve që marrin asistencë sociale, përfituesit e ndihmës së veçantë, personat e prekur nga fatkeqësitë natyrore, familjet me të ardhura minimale, pensionistë, të pastrehë… Ideja për këtë ligj nuk është e re. Ajo kërkohet prej vitesh nga organizatat që punojnë në këtë fushë dhe sipas të cilëve sasitë totale të ushqimeve tepricë dhe hedhjeve të tjera ushqimore në vit janë mbi 100 mijë ton. /koha/

  Lajmi Paraprak

  PAK PROJEKTE PËR QYTETARËT! Кomunat në RMV jo edhe aq aktive

  Lajmi i rradhës

  RMV, pensioni minimal 230 euro

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë