Në bankë mund të shkohet edhe me vërtetim se keni lëshuar kërkesë për letërnjoftim të ri

  Në përputhje me mendimin e marrë nga Njësia për shërbime financiare, ndërsa me përpjekjet për gjetjen e një zgjidhjeje nga Banka Popullore, është tejkaluar problemi në lidhje me përdorimin e pandërprerë të shërbimeve dhe produkteve të bankave dhe kursimeve të qytetarëve, letërnjoftimi i të cilëve u ka kaluar vlefshëria, informoi Asociacioni i Bankave të Maqedonisë (ABM).

  “Sipas Ligjit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, si dokument për identifikimin e klientëve të bankës, përveç let[rnjoftimi, mund të merret parasysh edhe pasaporta. Prandaj, qytetarët që kanë dokument udhëtimi (pasaportë) të vlefshme, por nuk kanë letërnjoftim të vlefshëm, shërbimet dhe produktet e bankës mund të t’i shfrytëzojnë duke bashkangjitur një pasaportë të vlefshme”, thonë nga AMB.

  Përveç kësaj, shtojnë ata, merren parasysh edhe dispozitat ligjore, sipas të cilave vlefshmëria e disa dokumenteve të udhëtimit zgjatet deri më 31.12.2021.

  “Në rastet kur qytetari – klient ekzistues i një banke/debitore nuk posedon asnjë dokument të vlefshëm udhëtimi – pasaportë ose dokument udhëtimi me vlefshmëri të zgjatur deri më 31.12.2021, dhe as letërnjoftim të vlefshëm, për shfrytëzimin e shërbimeve dhe produkteve të bankës/kursimeve ku ai është klient do të mund që identitetin e tij ta konfirmojë në bazë të shqyrtimit të numrit personal të identifikimit të qytetarit të deklaruar në certifikatën e lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme se është paraqitur kërkesë për lëshimin e një letërnjoftimi të ri dhe se procedura e lëshimit është në vijim. Në veçanti, bëhet fjalë për certifikatën që lëshohet rregullisht kur aplikoni (fotografoni) për letërnjoftim të ri”, theksojnë nga AMB.

  Prandaj, theksojnë se të gjitha bankat dhe kursimoret fillojnë menjëherë të aplikojnë këtë mënyrë të identifikimit të klientëve që nuk kanë letërnjoftim të vlefshëm, duke u mundësuar që të përdorin shërbimet pa ndërprerje.

  “Sipas mendimit të marrë nga Njësia për shërbime financiare, bankat dhe debitorët janë të detyruara për klientët që aktualisht nuk kanë as letërnjoftim të vlefshëm dhe as pasaportë të vlefshme, në periudhë sa më të shpejtë nga momenti i marrjes së letënjoftimit të vlefshëm ose dokumentit të vlefshëm të udhëtimit të bëjnë përditësim të dokumentit dhe të dhënave të klientit. Prandaj, klientët që aktualisht nuk kanë letërnjoftim ose pasaportë (pasaportë) të vlefshme, pasi të marrin dokument të ri duhet të kontaktojnë bankën / debitorin e tyre, në mënyrë që të azhurnojnë me kohë të dhënat”, theksojnë nga AMB.

  Lajmi Paraprak

  Përleshje fizike gjatë protestës kundër masave Covid-19: Largohu b*****r! (Video)

  Lajmi i rradhës

  Si të krijoni Covid-certifikatë CommonPass në Maqedoninë e Veriut (VIDEO)

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë