Në Dibër vazhdon të jetë prezent problemi i mospagesës të kontributeve të punëtorëve

  Në komunat Dibër dhe Qendër Zhupë edhe më tej vazhdon të jetë prezent problemi i mospagesës të kontributeve për sigurim shëndetësor dhe sigurimin pensional dhe invalidor. Ky problem zvarritet vite me radhë dhe assesi të tejkalohet sidomos kur janë në pyetje ndërmarrjet publike komunale. Evidentohet një numër më i vogël i ndërmarrjeve me probleme që kanë me kontributet, por numri i punëtorëve të cilët janë pa kontribute pothuajse mbetet i njëjtë dhe ai është mbi 100.

  Sipas të dhënave të njësisë të Entit për sigurim shëndetësor në Dibër, aktualisht 7 subjekte juridike nuk paguajnë kontributet . Drejtori i kësaj njësie Fuat Spahiu për “Koha” thotë se aktualisht për 100 punëtorë, 7 subjekte juridike nuk paguajnë as kontribute për sigurim shëndetësorë por as për sigurim pensional dhe invalidor.

  “Mes subjekteve juridike është edhe ndërmarrja komunale publike ‘Standardi’ ku janë të punësuar mbi 80 punëtorë. Poashtu në këto subjekte juridike janë edhe punëtorët e ndërmarrjes komunale publike ‘Kale’ në Qendër Zhupë”, thotë Spahiu. Në pesë subjektet e tjera juridike numri i punëtorëve pa kontribute është më i vogël meqë punohet përafërsisht për subjekte juridike me pak të punësuar. Në krahasim me një vit më parë kur kontribute nuk paguanin 12 subjekte juridike, numri i tyre është ulur, por për fat të keq numri i punëtorëve pothuajse është i njëjtë.

  Biseduam edhe me përfaqësues të disa ndërmarrjeve dhe firmave ku nuk paguhen kontributet. Në ndërmarrjen komunale publike në Dibër vite me radhë nuk paguhen kontributet. Ka të dhëna se disa nga punëtorët kanë marrë rroga pa kontribute mbi 15 vite, gjë që sot shkakton probleme edhe me daljen e tyre në pension ku nuk u evidentohen vitet për të cilët ndërmarrja komunale nuk ua ka paguar kontributet. Punëtorët poashtu ballafaqohen edhe me problemin e mbrojtjes shëndetësore, gjë që drejtpërdrejt ndikon në mbrojtjen e shëndetit publik e cila është garantuar me ligjet e vendit. Viteve të fundit është paguar një pjesë e kontributeve, por për të tejkaluar problemin në fondet kërkohet që borxhet të kontributeve të paguhen tërësisht. Telashe përveç ndërmarrjes komunale të Dibrës ka edhe në ndërmarrjen komunale të Qendër Zhupës pikërisht për mospagesën e kontributeve.

  Ka patur tentime dhe organizime edhe të protestave në ndërmarrjen komunale të Dibrës me qëllim që institucionet lokale dhe qendrore të ndërmarrin aktivitete për shlyerjen e borxheve ndaj fondeve, meqë punëtorët si të tillë, nuk janë fajtor. Por deri më sot nuk është tejkaluar ky problem i madh me të cilin ballafaqohen punëtorët e ndërmarrjen komunale në Dibër. Sa u takon subjekteve të tjera juridike ku nuk janë paguar tatimet për sigurim pensional dhe invalidor, por edhe sigurim shëndetësor, ata janë kryesisht firma nga sfera e tregtisë dhe ndërtimtarisë. Probleme me subjektet e këtilla juridike ka patur edhe gjatë viteve të kaluar, por një pjesë e tyre kanë falimentuar dhe tani punëtorët e këtyre firmave enden lartë e poshtë që të mbijetojnë.

  Lajmi Paraprak

  “Bomba” të reja në Youtube, me gjasë flet Gruevski me Kamçevin (Audio)

  Lajmi i rradhës

  Arsovska: Jemi duke bërë revizion të detajuar për gjithçka që ka ndodhur në qytetin e Shkupit

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë