Qytetarët e RMV-së me vetura të vjetra do paguajnë më shumë tatime

  Në vitin 2018, Ministria e Mjedisit shpalli kategorizimin e automjeteve në varësi të ndotjes së tyre dhe subvencione për blerjen e automjeteve më ekologjike. Ligji për automjetet i miratuar në vitin 2019 parashikon që nga janari 2021 çdo automjet me regjistrim do të marrë një nga tre ngjitësit mjedisorë me ngjyrë jeshile, të verdhë ose të zezë, në varësi të kategorisë mjedisore dhe ndotjes që shkakton. Krahas taksës mjedisore në regjistrim, kategorizimi, siç ishte paralajmëruar, do të përdorej për kufizimin e lëvizjes së automjeteve në zonat e qytetit në ditët me rritje të nivelit të ndotjes së ajrit. E përderisa disa qytetarë tashmë kanë ndërruar automjetet duke u udhëhequr nga ndryshimet e paralajmëruara, e gjithë kjo ende ka ngecur dhe pritet që Ministria e Ekonomisë të miratojë një Rregullore për kategorizimin e veturave para se të filloj të aplikohet ajo rregullore.

  Derisa jemi në pritje të një rregulloreje, Komisioni Evropian (KE), ka shpallur një rregullore të re Euro 7. Automjetet dhe transporti zënë një peshë të konsiderueshme në ndotjen e qyteteve, ndërsa në Evropë, përveç faktit që tariforen me taksë mjedisore gjatë vetë regjistrimit të automjetit, në varësi të sasisë dhe mënyrës së ndotjes së tyre, gjithnjë e më shumë qytete dhe vende rregullojnë gjithashtu lëvizjen e automjeteve në zonat urbane sipas ndotjes të cilën e bëjnë. Edhe pse ligji u miratua në vitin 2019 dhe parashikonte ngjitëse të gjelbër mjedisore për automjetet me standardin Euro 5, dhe norma Euro 6 ishte tashmë në fuqi në BE, ndërkohë, në pritje të rregullores nga Ekonomia për të zbatuar kategorizimin. në praktikë, KE ka shpallur tashmë norma të reja më strikte Euro 7 për automjetet.

  Nga Ministria e Ekonomisë thanë se futja e kategorizimit mjedisor të automjeteve duhet të fillojë pas publikimit të Rregullores dhe se aktualisht janë duke punuar në përmirësimin juridiko-teknik të tekstit sipas vërejtjeve të Sekretariatit për Legjislacion.

  “Ministria e Ekonomisë ka hartuar një rregullore që përcakton procedurën për përcaktimin e kategorisë ekologjike të automjeteve, formën, përmbajtjen dhe mënyrën e vendosjes së ngjitësit ekologjik, si dhe shumën e shpenzimeve për përcaktimin e kategorisë ekologjike të automjetit dhe për përgatitjen e një afishe ekologjike dhe të njëjtit e paraqesin për mendim në Sekretariatin për Legjislacion. Aktualisht, sipas komenteve të Sekretariatit për Legjislacion, po punohet në përmirësimin juridiko-teknik dhe editorial të tekstit të rregullores”, thonë nga Ministria e Ekonomisë.

  Ndërkohë, në fund të vitit të kaluar, Komisioni Evropian propozoi një rregullore me rregulla të reja për reduktimin e gazeve të dëmshme të shkarkimit nga automjetet e quajtur – Euro 7, në të cilën rregullohen emetimet e grimcave dhe mikroplastikës të krijuara nga përdorimi i gomave dhe frenave. për herë të parë.

  Nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), kanë deklaruar se këto rregullore ende nuk janë miratuar dhe se pas miratimit të rregulloreve dhe ndarjes së ngjitësve mjedisor nga shërbimet teknike, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të monitorojë zbatimin e ligjit për automjetet.  

  “Ligji për automjete është ligj për kompetenca të të cilit përgjegjëse është Ministria e Ekonomisë. Në kompetencat tona është Ligji për mjedis jetësor në të cilin automjetet elektrike janë liruar nga pagesa e kompensimit për mjedis jetësor në pajtim me nenin 46 paragrafi 4 nga ndryshimet e Ligjit për mjedis Jetësor (gazeta zyrtare e RMV-së 89 nga 11.04.2022)”, thuhet në përgjigjen e MMPH-së.

  Ndryshe, qytetarët me ndryshimet e Ligjit për mjedis jetësor prej prillit të vitit 2022 gjatë regjistrimit të automjeteve paguajnë taksë ekologjike. Ndërsa mjetet financiare që do mblidhen nga kjo taksë gjatë regjistrimit të automjeteve, do të shpenzohen në pajtim me Programin për investim në mjedis jetësor. /koha/

  Lajmi Paraprak

  Fallxhorja me kripë e piper të bën kryetare bashkie: Ata të PD-s i kam klientë të rregullt

  Lajmi i rradhës

  Mungojnë sinjalizuesit në rrugën Zhelinë – Jegunoc

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë