JA SI DUKEN NDRYSHIMET E LIGJIT PËR LOJËRAT E FATIT NË RMV

  Në Kuvend janë dorëzuar ndryshimet e Ligjit për lojërat e fatit dhe lojërat argëtuese. Propozuesit kërkojnë që ndryshimet të votohen pas një procedure të shkurtër, ndaj në ndryshimet e propozuara është edhe flamuri europian, përcjell Nistori.

  Siç thuhet “me legjislacionin ekzistues në procedurat e dhënies së licencave, në fushën e pastrimit të parave, si dëshmi që vlerësohet janë programi për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe evidentimi i origjinës së tarifës për marrjen e licencës dhe dëshminë e origjinës së fondeve, sendeve dhe të drejtave që përfshihen në kapitalin aksioner, ndërkohë që reputacioni i bashkëpunëtorëve të shoqërisë nuk vlerësohet dhe propozohet vlerësimi i reputacionit.”

  “Në procedurat e dhënies së licencave u vendos nevoja e forcimit të provave, si dhe saktësimi se një shoqatë tregtare me të njëjtin kapital dhe me një licencë mund të organizojë një lloj loje fati” – thuhet në ligj.

  Theksohet se ka nevojë për përforcimin e provave që i dorëzohen Drejtorisë së të Ardhurave Publike në procedurë për nxjerrjen e vendimit për plotësimin e kushteve hapësinore dhe tekniko-teknologjike, si dhe është paraparë kompetenca e DAP për mbledhjen e detyrueshme të shumës së tarifave dhe tarifave të veçanta që janë paguar duke me aktivizimin e garancive bankare. Me ndryshimet, DAP mund t’i kërkojë Ministrisë së Financave ndërprerjen e organizimit të lojërave të fatit nëse gjatë mbikëqyrjes konstaton se objekti afarist nuk plotëson kushtet hapësinore dhe tekniko-teknologjike ose nuk kryen veprimtari në një lokal për të cilin është marrë një vendim.

  “Përcaktohen kushtet sipas të cilave shoqata mund të marrë licencë dhe kushtet sipas të cilave kërkesa do të refuzohet. Ligji ekzistues nuk e rregullon distancën e lokaleve afariste në të cilat organizohen lojërat e fatit nga shkollat ​​fillore dhe të mesme. Për të mbrojtur të rinjtë nga zakonet e këqija dhe të papërshtatshme, propozohet që pikat pagesore ku organizohen lojërat e fatit të jenë së paku 500 metra larg shkollave fillore dhe të mesme” – shkruhet në propozimin e ligjit të dorëzuar në Kuvend.

  Sqarohet se distanca kërkohet për arsye se pjesëmarrja në lojërat e fatit paraqet hyrjen në një marrëdhënie detyruese ndërmjet pjesëmarrësit dhe organizatorit, duke marrë parasysh aftësinë e kufizuar biznesore të të miturve për të marrë pjesë në veprime juridike, si dhe në drejtimin e sigurimit të mbrojtjes së të miturve nga pasojat e dëmshme që mund të shkaktojnë lojërat e fatit dhe drejtimin e duhur të zhvillimit të tyre, imponohet nevoja e vendosjes së distancës.

  “Prezantohet detyrimi për sigurimin e sistemit mbikëqyrës-informativ dhe lidhjen e tij me sistemin e informacionit të DAP dhe për organizatorët e lojërave të fatit elektronik dhe në internet, si dhe rritje të tarifës mujore për shortin dhe lojërat elektronike të fatit”, është sqaruar në ligj.

  Me projektligjin, lojërat elektronike të fatit mund të organizohen vetëm në ambiente për të cilat kanë marrë pëlqimin nga Ministria e Financave.

  Gjithashtu propozohet të kufizohet numri i pikave të pagesës dhe pagesave të basteve me licencë të lëshuar, si dhe të kufizohet numri i lokaleve të biznesit të klubeve automatike që hapen me një licencë të lëshuar dhe të vendoset një tarifë për secilën pikë të re pagesore dhe pagese për pikat e basteve dhe për çdo ambient të ri biznesi për klubin automat.

  Gjithashtu është planifikuar të futet një mënyrë e re e pagesës së tarifës mujore, ose do të paguhet tarifë fikse ose 20 për qind, varësisht se cila është shuma më e madhe. /Nistori/

  Lajmi Paraprak

  PSG me lajm tronditës për Messin, Neymarin dhe Mbappen

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë