Kështu janë deklaruar qytetarët sipas përkatësisë fetare në Maqedoni

  Enti Shtetëror i Statistikave në Maqedoni sot ka shpallur rezultatet e regjistrimit të popullsisë, amvisërive dhe ekonomive familjare.

  Sipas përkatësisë fetare në Maqedoni janë deklaruar:
  46,14% janë deklaruar si ortodoksë
  32,17% si muslimanë
  0,37 si katolikë

  Në këtë regjistrim ka pasur qytetarë që janë deklaruar edhe si besimtarë të religjioneve tjera që nuk kanë qenë të regjistruar në regjistrimin e vitit 2002, edhe atë janë: krishterë protestantë, agnostik, budistë dhe tjerë.

  Përndryshe, në nivel vendi sipas rezultateve, nga popullsia e përgjithshme në Maqedoninë e Veriut, 54.21% janë deklaruar maqedonas, 29.52% shqiptarë, 3.98% turq, 2.34% rom, 0.44% vlleh, 1.18% serb dhe të tjerë.

  Lajmi Paraprak

  Në RMV ka më shumë gra se sa burra

  Lajmi i rradhës

  Snopçe: Ky regjistrim nuk vlerësohet si i besueshëm

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë