MPJ publikon kushtet për hyrje në Greqi

  Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut informon se Qeveria e Republikës Helene ka miratuar vendim të ri të përbashkët ministror duke shfuqizuar masat për kufizimin e lidhjeve tokësore, ajrore dhe ujore të Republikës Helene me vendet e treta (përfshirë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut) dhe lejon hyrjet në vend në periudhën prej 14 deri më 24 maj të këtij viti, në kushtet e mëposhtme (të përcaktuara në Nenin 3 të Vendimit):

  1) të gjithë udhëtarët që hyjnë në vend, pavarësisht nga shtetësia e tyre, u kërkohet të plotësojnë një formular PLF (në faqen e internetit travel.gov.gr), të paktën 24 orë para datës së hyrjes. Formulari i plotësuar PLF konsiderohet si një dokument i domosdoshëm udhëtimi për secilin lloj të hyrjes në Republikën Helene (nga toka, ajri dhe uji)

  2) të gjithë udhëtarët që hyjnë në vend, pavarësisht nga shtetësia e tyre dhe mënyra e hyrjes, janë të detyruar të:

  1. a) të ketë një certifikatë vaksinimi në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht, të lëshuar nga një institucion publik, në përputhje me legjislacionin e brendshëm dhe të ketë dëshmi se kanë kaluar të paktën 14 ditë nga dita e vaksinimit të tyre kundër KOVID-19. Certifikata e vaksinimit duhet të përmbajë: emrin dhe mbiemrin e personit, siç thuhet në pasaportë, llojin e vaksinës së marrë, numrin e dozave të marra dhe datën e marrjes së tyre,
  2. b) në mënyrë alternative, të ketë një rezultat negativ të testit PCR, jo më të vjetër se 72 orë të lëshuar nga laboratorë të certifikuar publik ose privat, në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht,
  3. c) përndryshe, udhëtarët mund të hyjnë me konfirmim se i janë nënshtruar COVID-19, të diagnostikuar me një test pozitiv PCR ose konfirmim të pranisë së antitrupave me një vlefshmëri prej 2 deri në 9 muaj nga data e diagnozës së sëmundjes. Certifikata duhet të lëshohet nga një institucion publik ose nga laboratorë të certifikuar publik ose privat në përputhje me legjislacionin kombëtar të vendit të mbërritjes, në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht ose rusisht. Detyrimet e mësipërme vlejnë edhe për të miturit mbi 5 vjet.

  Dokumentet e mësipërme duhet t’u paraqiten autoriteteve përkatëse kufitare Greke ose Sekretariatit të Përgjithshëm për Mbrojtjen Civile.

  Të gjithë udhëtarët që udhëtojnë në Republikën Helene, pavarësisht nga shtetësia e tyre dhe mënyra e hyrjes në vend, do t’i nënshtrohen një testi të shpejtë në vendkalimin kufitar, bazuar në një algoritëm të përshtatshëm dhe janë të detyruar të respektojnë masat emergjente gjatë qëndrimit të tyre në parandalimin e përhapjes së KOVID, në përputhje me vendimet e mëparshme ministrore.

  Personat që do t’i nënshtrohen testeve të shpejta qëndrojnë në pikën kufitare derisa të lëshohet rezultati i testit.

  Sanksionet e duhura ligjore do të vendosen për udhëtarët që shkelin masat e mësipërme.

  2) Masat e përmendura në nenin 3, paragrafët 1, 2 dhe 3 në hyrjen e pikave të mëposhtme:

  – të gjithë aeroportet ndërkombëtare në vend,

  – portet e Patras, Gumenica, Korfuz

  – vendkalimet kufitare a) Promahonas dhe Ormeniou (këto vendkalime hapen 24 orë) dhe Evzoni (hapen nga ora 7:00 deri në 23:00 me kohën Greke).

  Kompanitë ajrore dhe ato të transportit, si dhe kompanitë e transportit rrugor dhe hekurudhor janë të detyruar të kontrollojnë pasagjerin para nisjes për të konfirmuar që ai ka dokumentet e nevojshme të përshkruara në nenin 3, dhe në rast të shkeljeve të identifikuara janë të detyruar ta kthejnë pasagjerin. rreziku dhe shpenzimi.

  Ky vendim do të zbatohet për periudhën nga 14 maj 2021 nga 06:00 deri më 24 maj 2021 dhe 06:00.

  Lajmi Paraprak

  Është herët të hiqen maskat në vend të hapur, tha Filipçe

  Lajmi i rradhës

  Lëngu i bamjes jetësore kundër një sërë sëmundjesh

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë