Sa janë të mbrojtura të dhënat shëndetësore të qytetarëve?

  Ministria e shëndetësisë ofron disa shërbime digjitale si “Shëndeti im” i cili ofron akses në të dhënat e plota shëndetësore të qytetarëve nga ekzaminimet deri te referimet e specialistëve, recetat dhe dosjet e vaksinimit, “Telemjekësia”, “E-receta”. Sistemi Nacional për Evidencë Elektronike Shëndetësore informon se 11.000 qytetarë e kanë shkarkuar aplikacionin “Termini im”, por që procesi i krijimit të ID-së (identiteti elektronik) është i vështirë dhe kërkon kohë, sepse në aplikacion duhet verifikimi personalisht i identitetit. Ata theksojnë se në sistemet elektronike të disa institucioneve shtetërore, përfshirë Fondin e Shëndetësisë, hasin nëpër shumë sulme kibernetike dhe kërcënime hibride, ku qytetarët duken në disa shërbime digjitale me dorëheqje te të dhënat shëndetësore.

  Ministria e Shëndetësisë thekson se i kushtohet rëndësi e madhe sigurisë së të gjithë sistemit, përfshirë të dhënat personale të qytetarëve, ku deri më tani është kryer një test i gjerë i sigurisë së sistemit dhe janë aplikuar dhe inkorporuar në sistem të gjithë mekanizmat e nevojshëm për mbrojtjen e të dhënave.

  “Të dhënat e qytetarëve janë në një lokacion qendror të vendosur në qendrën e të dhënave të fakultetit FINKI. Çdo akses i paautorizuar është i ndaluar. Çdo i siguruar, nëpërmjet portalit dhe aplikacionit celular, mund të aksesojë vetëm të dhënat e tij personale dhe mjekësore të autorizuara, por më parë i është nënshtruar një kontrolli sigurie shumështresore. Nga ky këndvështrim, ne vendosëm të përdorim ID, të cilin përdoruesi duhet ta ketë të paktën një ID, që nënkupton se gjatë procesit të regjistrimit, në një moment të caktuar, identiteti fizik është kontrolluar dhe konfirmuar me praninë tuaj personale duke bashkangjitur një dokument të vlefshëm identifikimi personal dhe me një kontroll shtesë dhe konfirmim të të dhënave tuaja në Regjistrin Qendror të Popullsisë. Bazuar në identitetin tuaj fizik të verifikuar, krijohet ID-ja juaj”, thonë nga Ministria e Shëndetësisë.

  Identifikimi i profilit ID të nivelit të ulët nënkupton vërtetimin me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin. Ai realizohet nëpërmjet Portalit Kombëtar për Shërbimet Elektronike, i cili është i vetmi portal për vërtetimin e vlefshëm të qytetarëve. Përdoruesi nuk krijon një profil në aplikacion për t’u identifikuar, por identifikimi kalon drejtpërdrejt përmes ID-së.

  “Për sa i përket të gjithë procesit të zhvillimit, inxhinierët nga kompania Sorsix, e cila e ka zhvilluar këtë zgjidhje, janë përfshirë në projekt në masë më të madhe, ata janë përfshirë nga aspekti i zhvillimit, testimit, zbatimit dhe projektimit, përveç kësaj, nga Autoriteti Elektronik i Shëndetësisë ne marrim pjesë në të gjithë procesin si organ përgjegjës për themelimin dhe zhvillimin e sistemit të integruar informativ shëndetësor”, theksojnë nga “Termini im”. Nga aty shtojnë se vazhdimisht po punohet për avancimin e digjitalizimit në sistemin e shëndetësisë publike, por se futja e ndryshimeve në lidhje me digjitalizimin varet edhe nga faktorë të tjerë, si rregullimi ligjor, financimi, etj. Një nga përmirësimet më të fundit të sistemit “Termini im” është moduli “Shëndeti Hibrid”, i cili ka qëllimin të ofroj një mundësi për të përmirësuar komunikimin ndërmjet mjekëve të kujdesit parësor dhe mjekëve të kujdesit dytësor dhe tretësor.

  Mjekët amë pjesëmarrës në fazën pilot janë përzgjedhur nga Oda e Mjekëve dhe kanë mundësi të konsultohen me mjekë specialistë për gjendjen e pacientëve të tyre, pa qenë nevoja që pacientët të shkojnë fizikisht për ekzaminim tek mjekët specialistë.

  Si një nga modulet për sa i përket digjitalizimit në shëndetësi përmendet edhe telemjekësia, pra pacientët nuk duhet të vizitojnë zyrën e mjekut, por teknologjia moderne u mundëson mjekëve konsultimin me pacientët përmes videokonferencës. “Përmes këtij moduli, mjekët mund të caktojnë një ekzaminim për një pacient të caktuar në një kohë të saktë të përcaktuar. Gjatë caktimit të një takimi për një pacient të caktuar nga mjeku, pacientit i dërgohet një lidhje me SMS dhe e-mail, e cila mund të përfshihet në takimin e caktuar. Nëpërmjet një video-telefonate, mjeku mund të mësojë gjendjen shëndetësore të pacientit dhe të bëjë një diagnozë, si dhe të japë udhëzimet e duhura për trajtimin e mëtejshëm të pacientit”, shkruan në faqen e internetit “E-shëndetësi”. Sistemi “Termini im” përdoret nga afërsisht 18.000 përdorues. /koha/

  Lajmi Paraprak

  Qytetarët në RMV mezi kalojnë muajin

  Lajmi i rradhës

  Borxhi publik i Maqedonisë rritet për mbi 330 milionë euro

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë