Borxhi publik i Maqedonisë rritet për mbi 330 milionë euro

  Në raportin e fundit vjetor për menaxhimin e borxhit publik, të dorëzuar para deputetëve, thuhet se borxhi kombëtar i Maqedonisë në fund të vitit 2022 arrin në 6.581,1 milionë euro, gjegjësisht 51 për qind në raport me BPV-në, që paraqet rënie 1 pikë përqindjeje në raport me një vit më parë. “Borxhi publik i Maqedonisë në fund të vitit 2022 arriti në 7.702.9 milionë euro, ose 59.7 për qind të PBB-së, që paraqet një rënie prej 1.3 pikë përqindjeje në krahasim me fundin e vitit 2021. Nga maji 2019, borxhi publik përfshin borxhin e pagarantuar të ndërmarrjeve publike dhe shoqërive aksionare të themeluara nga shteti ose nga komunat, komunat në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit.

  Borxhi i pagarantuar shtoi 0.5 pikë përqindje ndaj totalit të borxhit publik në fund të vitit 2022. Borxhi i jashtëm publik arrin në 5.055.5 milionë euro, ndërsa borxhi i brendshëm publik është 2.647.4 milionë euro ”, thuhet në raportin e dorëzuar në Parlament.

  Siç thuhet në raport, borxhi i jashtëm shtetëror në fund të vitit të kaluar ishte 3.983.7 milionë euro dhe krahasuar me vitin paraprak është rritur për 334.8 milionë euro, ndërsa borxhi i brendshëm i shtetit është 2.597.4 milionë euro, që është një rritje për 166 milionë euro krahasuar me një vit më parë. Sa i përket strukturës valutore të borxhit shtetëror, në fund të vitit 2022 peshë dominon borxhi në euro, i cili merr pjesë me 68.8 për qind në totalin e portofolit dhe ka një rënie prej 0.6 pikë përqindjeje krahasuar me vitin 2021. Në të njëjtën periudhë, borxhi në monedhë vendase ulet me 0.22 për qind, pra nga 24.47 për qind në vitin 2021 në 24.24 për qind në fund të vitit 2022. /koha/

  Lajmi Paraprak

  Sa janë të mbrojtura të dhënat shëndetësore të qytetarëve?

  Lajmi i rradhës

  Shtëpitë e vjetra rrezik për qytetarët e Dibrës

  Lajme tjera

  Bashkohu

  Informohu në kohë